Yeşil Gübreleme Nedir ?

rağa organik madde ve bitki besin maddeleri kazandırmak amacı ile yetiştirilen bitkilere ‘’Yeşil Gübre bitkisi’’ denir.

Yeşil Gübreleme Nedir ?
Yeşil Gübreleme Nedir ?

Yeşil Gübreleme Nedir ?

17 Mayıs 2022

YEŞİL GÜBRELEME NEDİR

 • Toprağa organik madde ve bitki besin maddeleri kazandırmak amacı ile yetiştirilen bitkilere ‘’Yeşil Gübre bitkisi’’ denir.

Meyve Ve Zeytin Bahçelerinde Yeşil Gübrelemenin önemi

 • Meyve ve Zeytin Bahçelerinde her yıl yapılan yoğun toprak işleme ve aşırı kimyasal gübre kullanımı toprakta bulunan organik madde miktarını ve dolaylı olarak verimi azaltmaktadır.

 • Yeşil gübre uygulaması topraktaki organik madde miktarını artırarak toprağı ıslah eden, bitkinin olumsuz iklim şartları ve hastalık ve zararlılara karşı direncini artıran, kimyasal gübre kullanımını azaltan, verimi artıran toprak ve çevre dostu bir uygulamadır.

Meyve Ve Zeytin Bahçelerinde Yeşil Gübrelemenin Faydaları

 • Baklagil yem bitkileri köklerinde bulunan azot (N) bağlayan bakteriler ile toprak havasındaki serbest azotu toprakta tutar. Böylece dekarda en az 8-13 kg saf azot tasarrufu sağlanmış olur.

 • Toprak yüzeyini örttüğü için erozyonu, nem kaybını azaltır ve verimi artırır. 

 • Toprağın fiziki yapısını düzeltir, havalanmasını, su tutma, kapasitesini ve biyolojik aktivitesini artırır.

 • Kışlık olarak yetiştirildiği için yağışın bol olduğu kış ve erken ilkbaharda su açığına neden olmaz.

 • Toprakta tutulan karbon miktarını artırır.

 • Çiçeklenme döneminde sürülerek toprağa karıştırılması ile topraktaki organik madde miktarı artar.

 • Toprak derinliklerinde bulunan Fosfor (P) ve Potasyum (K) gibi önemli bitki besin elementlerini bitkilere yarayışlı hale getirir.

 • Yabancı ot gelişimini engeller.

Yeşil Gübreleme İçin Kullanılabilecek Baklagil Yem Bitkileri

 • Yem bitkisi olarakta kullanılabildiği için en çok tercih edilen örtü bitkisi baklagil yem bitkileridir. Bahçe aralarında yapılabilecek yeşil gübreleme için kullanılması önerilen başlıca örtü bitkileri şunlardır.

 • Adi fiğ 

 • Tüylü fiğ 

 • Macar fiği

 • Koca fiğ

 • Yem bezelyesi

Yeşil Gübreleme nasıl yapılmalı

 • Sonbaharda toprak analiz sonuçlarına göre taban gübresi uygulaması yapılır.

 • Ardından sıra araları yüzeysel toprak işleme aletleri ile işlenerek toprak ekim için hazırlanır.

 • Dekara ekim normuna göre bir baklagil yem bitkisi ekilebileceği gibi ikili veya üçlü karışımda yapılabilir.

 • Karışımı yapılan tohumlar ekim makinaları ile ekimi yapılır.

 • Yeşil yem Bitkiler toprak üstü organlarının tam geliştiği ve çiçeklenmenin 3/2 lik kısmı tamamlandığında toprağa karıştırılır.

 • Baklagil yem bitkileri ile yeşil gübre uygulamasında bir dekar araziye 8-30 Kg/da azot sağlanır.

Toprak Organik Maddesinin Önemi

 • İyi bir toprak, % 45 mineral madde, % 25 hava , % 25 su ile birlikte  % 5 organik maddeden oluşur. 

 • Organik madde, bitkisel ve hayvansal maddelerin ayrışması sonucu oluşur ve verimli bir toprağın temelini oluşturur.

 • Organik madde toprak taneciklerini oluşturan, bir arada tutan ve milyonlarca canlıyı içeren kısımdır.

 • Toprağın su tutma kapasitesi, erozyona karşı dayanıklılığı, kolay tava gelmesi, kuraklığa karşı direnci yani kalitesi ve verimliliği organik madde miktarına bağlıdır.

 • Organik maddenin % 1 arttırılması 1 dekarda yıllık 23 ton daha fazla su depolanmasını sağlamaktadır.

 • Toprakta yeterince bulunan Organik Madde bitkiye verilecek kimyasal gübre miktarını azaltır.

LEONARDİT VE HÜMİK FÜLVİK ASİTLERLE TOPRAKTAKİ ORGANİK MADDE MİKTARINI ARTTIRMAK MÜMKÜNDÜR

 • Leonardit öncelikle toprağın PH seviyesini düşürür.

 • Yüksek Organik Madde içeriği ile toprağı zenginleştirir.

 • Hümik ve Fülvik asitlerle Topraktaki bitki besin maddelerini alınır hale getirir.

 • Toprağın yapısını düzenler ve su tutma kapasitesini arttırarak ıslah eder.

 • Çiftlik gübresi yerine geçer ayrıca karbon içerir azotun yavaş alımını sağlar.

 • Leonarditten elde edilen Sıvı Hümik asitler Yeşil gübreleme ile takviye edildiğinde etkisini % 100 arttırır.

 • Ucuzdur kimyasal gübreler gibi topraklarımızı kirletmez Toksik etki yapmaz.

Arama

© 2019 - 2024 GÜNEL TARIM KİMYA Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası