Yavaş Salınımlı Gübre (Akıllı Gübre)

Yavaş Salınımlı Gübre (Akıllı Gübre) gübre nedir, ne işe yarar nasıl kullanılır ve bu yeni ürünün faydaları nelerdir?

Yavaş Salınımlı Gübre (Akıllı Gübre)
Yavaş Salınımlı Gübre (Akıllı Gübre)

Yavaş Salınımlı Gübre (Akıllı Gübre)

12 Nisan 2022

Yavaş Salınımlı Gübre (Akıllı Gübre) Nedir?

Çim beslemede tüm dünyada kabul gören ve tavsiye edilen gübre tipi, yavaş salınımlı (slow release) granül formülasyonlu gübrelerdir.

Yavaş Salınımlı Gübre (Akıllı Gübre) Ne İşe Yarar?

Yavaş salınımlı gübreler; çim bitkisinde sağlıklı ve güçlü bir kök oluşumu, ezilmeye ve yıpranmaya karşı dayanıklılık ve yüksek oranda kardeşlenme özelliği kazandırarak, çim alanlarının uzun yıllar yeşil ve sağlıklı kalmasını sağlar. Bu tür gübreler bilinenin aksine sentetik olmayıp zaten tabiatta bulunan doğal kaynaklardan temin edilirler.

Yavaş Salınımlı Gübre (Akıllı Gübre) Nasıl Kullanılır?

Kullanılan N-P-K oranları, çim türlerinin sağlıklı yaşayabilmeleri ve fizyolojik ihtiyaçları göz önüne alınarak özel formüle edilmiştir, (örneğin: Kullanım dönemlere göre N-P-K oranları 18-24-12, 25-5-15, 29-3-4, 33-3-6 gibi.) Ayrıca yapılarında, çim bitkisinin daha koyu yeşil olmasını sağlayan ve topraktaki yosunlaşmayı engelleyen Demir (Fe), sağlıklı, canlı ve dayanıklı bir görünüm sağlayan Mangan (Mn),Çinko (Zn) ve Bakır (Cu) gibi çimin hayati ihtiyacı olan mikro elementleri de ihtiva etmektedirler. Önemli özelliklerinden bir diğeri ise; yavaş salınımlı olmasıdır. Çünkü bitkinin ihtiyacı olan besin maddelerini büyüme süreci içerisinde kendi gereksinimi kadar alıp kullanması o bitkinin daha sağlıklı büyümesini sağlar. Tarım amaçlı kullanılan gübrelerin (Üre, A.Nitrat, A,Sülfat vb.) çim bitkisine zarar verme ihtimalleri çok yüksektir, yer altı sularını kirletirler ve topraklarda tuzluluğa sebep olurlar.

Yavaş Salınımlı Organik Gübre (Akıllı Gübre)

Hayvansal gübre sadece killi ve verimsiz toprak yapısının ıslah edilmesinde kullanılabilir Ancak, tohumun ne çimlenmesine nede uygun şekilde gelişip kardeşlenmesine yardımcı olacak elementleri yeteri kadar içermez. Çim tohumu çıkışlarında seyreklikler görülür, iyi bir gelişim ve kardeşlenme göstermeyen çim bitkisi alanın tamamını homojen olarak kapatamaz. Tohum ekim aşamasında ve çim çıkışından sonra kullanılan hayvansal gübreler, yapısında mantari hastalık unsurlarını barındırmaya son derece elverişlidir. (Çünkü, küf miselleri organik maddelerin bünyesinde korunurlar.) Ayrıca bu tür gübreler bitki köklerine çok büyük zararlar veren toprak altı böceklerinin yaşam alanlarını oluştururlar.

Çim dahil tüm bitki köklerini keserek çim alanlarında geniş yanma ve kelliklere sebep olurlar. Hayvansal gübrelerin getirdiği bir diğer sorun ise yabancı ot tohumlarını bünyesinde barındırması ve uygun yaşam şartlarını bulduğunda kendini göstermesidir. Bu yabancı otlar, çim bitkisini bastırarak kısa sürede alanı kaplama özelliği taşır.

Sonuç olarak; tohumun iyi çıkış yapabilmesi, kuvvetli kök oluşturabilmesi ve kardeşlenmeyi arttırabilmesi için harç toprağına Fosfor ağırlıklı çim başlangıç gübresi (9-23-14 veya 18-24-12) ve mevcut çim üzerine Mart-Ekim ayları arasında Azot ağırlıklı yavaş erir çim besleme gübresi (25-5-15 veya 33-3-6) kullanılmalıdır.

Yavaş salınımlı gübrelerin m2'ye 10-15 gr kullanılması ve minimum 3 ayda bir uygulanması sebebi ile kullanıcıya maliyet ve iş gücü açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

Arama

© 2019 - 2024 GÜNEL TARIM KİMYA Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası