Leonardit Nedir?

Leonardit, doğal maden olarak üretilen humik + fulvik asit + organik madde içeren ve toprak tansiyonunu (PH) dengeliyen bir toprak düzenleyicisidir.

Leonardit Nedir?
Leonardit Nedir?

Leonardit Nedir?

17 Mayıs 2022

Leonardit Nedir?

Leonardit 70 milyon yıl süren bir hümifikasyon süreci sonunda oluşan linyit kömürünün okside olmuş formudur. Yüksek katyon değişim kapasitesine sahiptir. Leonardit kaynaklı humik asitler uzun süre etki gösterirler. Azot gibi besin maddeleri ile rekabete girmezler. Organik tarım da güvenle kullanılmaktadır. Aşağıda incelediğinizde humik asit fulvik asit kaynağı olarak leonarditin en fazla içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Doğal maden olarak üretilen humik + fulvik asit + organik madde içeren ve toprak tansiyonunu (PH) dengeliyen bir toprak düzenleyicisidir.

Hümik Maddelerin Kumlu Topraklarda Faydaları

Kumlu toprakların farklı bir yapısı vardır. Bu tip topraklarda besinler aşağı doğru kolayca ilerler ve üretici için ekonomik kayıplara neden olurlar. Organik maddeler yani humarlar toprağın besin maddesini tutmasını ve bitkinin bunlardan daha rahat faydalanmasını sağlar. Humik maddelerin etrafı negatif yüklüdür ve uygulanan gübrelerde ki besin maddelerin ve aynı zamanda suyun tutulmasını sağlar.

Hümik Maddelerin Killi Topraklarda Faydaları

Leonardit NedirKilli topraklar sıkı, su geçirmeyen ve ağır bir yapıya sahiptir. Bu tipteki topraklar soğuk ve nemli hava koşullarında suyu tutar, sıcak havalar da ise büzülür ve küçülür. Her iki koşulda da bitki gelişimi için uygun değildir. Toprak kurumaya başladığı zaman su molekülleri kil parçaları arasından uzaklaşır. Suyun bu hareketi kil parçalarının birbirlerine çok yaklaşmasına, hacimlerinin küçülmesine ve yüzeyde çatlamalara neden olur. Yüzeyde görülen çatlamalar organik madde eksikliği olan killi toprakların ortak özelliğidir. Bu tip topraklarda humik madde eklenmesi toprak yapısını iyileştirmektedir. Humik asit kil parçalarının arasına girerek kuru ve ıslak havalarda sıkı bir şekilde birleşmelerini ve yapışmalarını engellemektedir. Büyük humik asit molekülleri kil parçalarını ayrı ayrı tutabilmekte ve bunun sonucunda su ve besin maddeleri kolaylıkla bu alanlara yerleşebilmektedir.

Hümik asitler topraktan elde edilen ana bileşiklerdir. Koyu kahve – siyah renklidirler. Doğal olarak oluşan humik asit moleküllerine bağlı 60’ı aşan farklı iz element çeşitli organizmaların kullanımına hazır bulunmaktadır.

  • Humus: Toprağın %65-75’ni oluşturan temel maddesidir. Tamamen çürümüş organik maddelerden oluşur. Toprak verimliliğinde önemli rol oynar.

  • Humik Maddeler: Üç organik kalıntı olan hümin, fülvik asit ve hümik asitten oluşan kimyasal bir gruptur.

  • Humik Olmayan Maddeler: Reçine, bal mumu ve organik asitler gibi çözünmez ve dekompoze organik maddelerdir.

  • Humatlar: Humik asit tuzlardır.

Fülvik Asitler

Tüm Ph koşulları altında su da çözünür formda olan hümik maddelerin bir bölümüdür. Fülvik asitlerin renkleri açık sarı – sarı kahverengidir. Hümik maddelerin asit ya da alkali her hangi bir pH değerinde su da çözünemeyen bir bölümüdür. Moleküller yapıları çok büyüktür. Humik maddeler içinde parçalanmaya en dayanıklı olandır.

Hümik ve Fülvik asitler arasındaki farklar nelerdir.

Humik Asit Nedir – Yukarıda da denildiği gibi bitki kalıntılarının çürüdükleri zaman fülvik ve hümik asitlerin her ikisi de oluşur. Her iki asitte toprak ve topraktaki mikroorganizmalar için yararlıdır. Fülvik asit hümik aside göre daha küçük moleküler yapıya sahiptir. Bunun sonucu olarak kalıcılığı daha azdır ve daha kolay parçalanır. Ancak yaprak uygulamalarında bitkiye giriş hızı daha yüksektir. Humik asit ise toprakta daha uzun süre kalır ve zaman içerisinde daha yavaş parçalanır. Genel olarak toprak organik madde miktarını arttırmada uzun süreli etkilerden dolayı humik asitler den faydalanır.

Aşağırdaki tabloda  da görüldüğü gibi humik ve fulvik asitler çeşitli kaynaklardan elde edilir. Ancak bu kaynaklar arasında en yüksek humik ve fulvik asit oranı leonarditte mevcuttur. Leonarditin humik madde kaynağı olduğunu 1690 yılında keşfedilmiştir. Sonrasında araştırmacılar bu maddeleri tarımsal alanlarda uygulamaya başlamışlardır. Leonardit 70 milyon yıl süren bir hümifikasyon süreci sonunda  oluşan linyit kömürünün okside olmuş formudur. Yüksek katyon değişim kapasitesine sahiptir. Leonardit kaynaklı humik asitler uzun süre etki gösterirler. Azot gibi besin maddeleri ile rekabete girmezler. Organik tarım da güvenle kullanılmaktadır.

Doğal Kaynak

Humik ve Fülvik Asit Oranları %

Leonardit

40-90

Torf

10- 30

Saprofel Torf

10-20

Linyit Katmanları

10-30

Hayvan Gübresi

5-15

Kompost

2-5

Toprak

1-5

Arıtma Çamuru

1-5

Taş Kömürü

0-1

Leonardit Verim Artışına Etkileri

ÜRÜN ADI

VERİM ARTIŞ ORANI

Buğday

% 13 – 25

Domates

% 20 – 30

Arpa

% 15 – 18

Lahana

% 25 – 50

Elma

% 8 – 20

Mısır

% 30

Üzüm

% 25 – 30

Patates – Havuç

% 25 – 40

Pancar – Turp

% 25 – 40

Bütün Narinciyerlerde

% 30 – 60

Pamuk

% 10 – 30

Salatalık

% 34 – 38

Çayır – Çim

% 100 Kadar

Arama

© 2019 - 2024 GÜNEL TARIM KİMYA Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası