Hakkımızda

Günel Tarım Kimya olarak firmamızın misyon ve vizyonu.

GÜNEL TARIM KİMYA Hakkımızda

2019 Yılında ülkemizde kimyevi gübrelerde görülen fiyat artışları ve bu gübrelerin topraklarımızı kirletmesi çiftçilerimize büyük bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle organik ürünlere olan rağbetin artacağını düşündük. Organik gübrenin sürdürülebilir tarım iyi tarım ve organik tarım için olmazsa olmaz olacağına karar verdik. 2020 Yılında tesislerimizi kurduk, çiftçilerimiz ve halkımız için iyi olanı yaptık.

Misyonumuz

Ülke topraklarında birim alandan elde edilen ürün miktarının azami arttırılması bununla beraber sürdürülebilir tarım için gerekli gübrelerin yerli olarak üretimi ve kullandırılmasının sağlanması bu alandaki katkıların firmamızca en yüksek seviyelerde olması.

Vizyonumuz

Ülkemizin topraklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelerin kullanımını yaygınlaştırmak, bu ürünlerin ithali, ihracı, üretimi, piyasaya arzı.

© 2019 - 2024 GÜNEL TARIM KİMYA Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası