İyi Tarım

İyi tarım nedir ve örnekleri nelerdir ? İyi tarımın üreticilere, perakendecilere ve çevreye faydaları nelerdir ? İyi tarım nasıl yapılır ?

İyi Tarım
İyi Tarım

İyi Tarım

26 Nisan 2022

İyi tarım

Çağımızın gerektirdiği tempolu yaşamla birlikte, artan gelir düzeyi ve eğitim seviyesi, güvenli gıda tüketiminin de önemini arttırmıştır. Tüketiciler direk tükettikleri tarımsal ürünler başta olmak üzere, satın aldıkları tüm gıda ürünlerinin güvenliğinden emin olmak ister hale gelmiştir. Bu bilinçle, gerek doğrudan tarımsal ürünlerin, gerekse işlenmiş gıdaların güvenle üretildiğinin garantisini tüketicilere sunabilmek için, birtakım sistemler ve standartların oluşturulması ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur.

Dünyada tarımına öncülük eden ülkelerin bu ilerleme çabaları, Türkiye'de de uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli standartların izlenmesi ve uygulanmasını gerekli hale getirmiştir. Ülkemiz sahip olduğu iklim, toprak ve su koşulları ile tarımsal üretim için son derece avantajlı konuma sahiptir. Buna karşılık, üreticilerimizin babadan kalma üretim teknikleriyle üretimi gerçekleştirmeleri ve buna bağlı olarak da teknik hizmet almak konusundaki isteksizlikleri tarımsal üretimimizde birtakım sorunlar ortaya çıkartmıştır. Özellikle bilinçsiz zirai ilaç uygulamaları, tarımsal ürün ihracatımızda kalıntı sorunu yaşamamıza neden olmuştur. Ülkemizde "İyi Tarım Uygulamaları" şartlarının, başta tarım danışmanlarımız olmak üzere, tüm sektör çalışanları tarafından benimsenip, doğru şekilde uygulanması ve uygulatılması, ülke tarımımızın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. İyi Tarım Uygulamaları konusundaki gelişmeler sayesinde başta meyve-sebze üretimimiz olmak üzere, tarımsal üretimimizin tamamı ve ihracatımız iç ve dış pazarda rekabet şansını yakalayacaktır. Dış pazara güvenli ürün sunulurken, ülkemiz insanının da sağlıklı ve güvenilir ürün tüketmeleri böylece sağlanacaktır. İyi Tarım Uygulamaları konusunda ülkemizin gerekli ilerlemeyi sağlaması, meslekte çalışan ziraat mühendislerinin ve üreticilerin konudaki eğitimleri ve bilgilendirilmeleri ile mümkün olacaktır.

Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları 08.09.2004'te "İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik" ile başlatılmış ise de temelleri çok daha eskilere dayanmaktadır. Cumhuriyet dönemi öncesinde bir kısım üretim parselleri ve ürünlerin (zeytin vb.) kayıt altına alınarak, izlenebilirlik ve kayıt sistemlerinin oluşturulması, İyi Tarım Uygulamaları'nın Türkiye'deki kökleri olarak kabul edilebilir. 

1. İyi Tarımın Üreticilere Faydaları

 • İç ve dış pazarda tercih edilme sebebidir.

 • Eşit rekabet şartlarında önde olmayı sağlar.

 • Perakendecilerle nitelikli anlaşma sağlar.

 • Kaliteli ürün yetiştiriciliğine olanak sağlar.

 • Uzun vadede üretim maliyetlerinde düşüş, dolayısıyla karda artış imkanı sağlar.

 • Üretimde çalışan kişilerin güvenliğini ve refahını sağlar.


2. İyi Tarımın Tüketicilere Faydaları

 • Gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskleri azaltır.

 • Ürünün kaynağı hakkında yeterli bilgiyi sağlar (izlenebilirlik).

 • Üründe kalite ve güvenilirliği sağlar.

 • Tüketicilerin gıda kalitesi ve güvenliği ile ilgili talepleri başarı ile karşılanır.


3. İyi Tarımın Perakendecilere Faydaları

 • Üretici ile nitelikli anlaşma olanağı sağlar.

 • Halk sağlığı ve ürünün güvenilirliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır.

 • Tüketicinin ürüne olan güveniyle talepte artış sağlanır.

 • Yasal düzenlemelere uygunluk göstermesi nedeniyle engellerin ortadan kalkmasına olanak sağlar.


4. İyi Tarımın Çevreye Faydaları

 • Sürdürülebilir, çevreye karşı sorumluluk alan bir üretim, doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması.

 • Tarımın çevreye olan zararlı etkilerinin azaltılması.

 • Korumacı bir yönetim planının uygulanması.

Arama

© 2019 - 2024 GÜNEL TARIM KİMYA Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası